تور مالزی

نام تور : تور مالزی « کوالالامپور

تور مالزی « کوالالامپور

مدت تور : 6 شب و 7 روز

محل اسکان : اقامت در هتل سندپایر - فلامینگو - کنکرد - شرایتون - مریوت ، 3 ستاره


نام تور : تور مالزی « کوالالامپور + سنگاپور

تور مالزی « کوالالامپور + سنگاپور

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : اقامت در هتل اسکای، تور سنگاپور هتل گرند چنسلور ، 3 ستاره


نام تور : تور مالزی « کوالالامپور + پینانگ

تور مالزی « کوالالامپور + پینانگ

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : اقامت در هتل royal chulam/laurel beach ، 5 ستاره


نام تور : تور مالزی « کوالالامپور + پینانگ

تور مالزی « کوالالامپور + پینانگ

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : اقامت در هتل اسکای اکسپرس/ ترنسیت و تور پنانگ هتل ۳ ستاره سنترا ، 3 ستاره


نام تور : تور مالزی « کوالالامپور + بالی

تور مالزی « کوالالامپور + بالی

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : اقامت در هتل Crown Plaza - Intercontinental DPS Grand Hyatt ، 5 ستاره


نام تور : تور مالزی « کوالالامپور

تور مالزی « کوالالامپور

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : مشخص نشده


<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>