تور مالزی

نام تور : تور مالزی « کوالالامپور

تور مالزی « کوالالامپور

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : اقامت در هتل SUNWAY PUTRA ، 5 ستاره


نام تور : تور مالزی « کوالالامپور

تور مالزی « کوالالامپور

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : مشخص نشده


نام تور : تور مالزی « کوالالامپور + بالی

تور مالزی « کوالالامپور + بالی

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : اقامت در هتل hilton/royalchulan ، 5 ستاره


نام تور : تور مالزی « کوالالامپور

تور مالزی « کوالالامپور

مدت تور : 8 شب و 9 روز

محل اسکان : مشخص نشده


نام تور : تور مالزی « کوالالامپور + پینانگ

تور مالزی « کوالالامپور + پینانگ

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : اقامت در هتل SERI PACIFIC / GRAND PARK CITY HALL ، 5 ستاره


نام تور : تور مالزی « کوالالامپور + پینانگ

تور مالزی « کوالالامپور + پینانگ

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : اقامت در هتل ّflamingo4+Copthorn orchid4 ، 4 ستاره


<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>