تور آنتالیا

نام تور : تور ترکیه « استانبول + آنتالیا

تور ترکیه « استانبول + آنتالیا

مدت تور : 11 شب و 12 روز

محل اسکان : اقامت در هتل antalya palace+rouge noire ، 3 ستاره


نام تور : تور ترکیه « استانبول + آنتالیا

تور ترکیه « استانبول + آنتالیا

مدت تور : 7 شب و 8 روز

محل اسکان : اقامت در هتل LAZZONI ، 5 ستاره


نام تور : تور ترکیه « آنتالیا

تور ترکیه « آنتالیا

مدت تور : 6 شب و 7 روز

محل اسکان : اقامت در هتل Panc ، 3 ستاره


نام تور : تور ترکیه « آنتالیا

تور ترکیه « آنتالیا

مدت تور : 8 شب و 9 روز

محل اسکان : اقامت در هتل کالیستا ، 5 ستاره


نام تور : تور ترکیه « آنتالیا

تور ترکیه « آنتالیا

مدت تور : 5 شب و 6 روز

محل اسکان : اقامت در هتل royal city ، 3 ستاره


نام تور : تور ترکیه « آنتالیا

تور ترکیه « آنتالیا

مدت تور : 6 شب و 7 روز

محل اسکان : اقامت در هتل SARP ، 5 ستاره


<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>