تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه به مجموعه‌ای از وسایل اطلاق می گردد که برای راه اندازی یک شبکه کامپیوتری مورد نیاز است. به طور کلی این تجهیزات شامل تجهیزات active و تجهیزات passive می باشد.

تجهیزات غیر فعال شبکه

تجهیزات غیر فعال یا passive تجهیزاتی هستند که قابل برنامه ریزی نبوده و نمی‌توانند تغییراتی روی . محتوای تبادل شده داشته باشند. تجهیزات مربوط به کابل کشی و پیکربندی سخت افزاری شبکه در این گروه جای می گیرند مهمترین تجهیزات غیر فعال عبارتند از:
- رک
- فیبر نوری
- پچ پنل
- کابل
- سر سوکت
- نگهدارنده کابل

تجهیزات فعال شبکه

تجهیزات فعال ، تجهیزاتی می باشند که در درونشان نوعی فعالیت الکترونیکی صورت می‌پذیرد و اطلاعات وارد شده به آنها با توجه به شرایط برنامه ریزی شده برای دستگاه، پردازش می‌شود
تجهیزات فعال عبارتند از:
- سوئیچ
- مسیر یاب
- FIRE WALL
- اکسس پوینت
- کارت شبکه