زمین در جاده مخصوص کرج تهران 250000 متری


فروشنده ملک : آقایقیمت : مشخص نشده

شماره تماس فروشنده : 09352626662

توضیحات :
زمینی به مساحت بیست و پنج هکتار قواره اول از بهر جاده مخصوص کرج دارای ...
کلیه سوالات خود را در مورد زمین در جاده مخصوص کرج تهران 250000 متری می توانید در قسمت مربوط به ارسال نظرات از فروشنده بپرسید. ؛ اگر در ثبت نظر به مشکل برخورد کردید ، فایل راهنما را در اینجا ببینید .