مغازه در رشت امام خمینی 4 متری


فروشنده ملک : آقای فرج اله حسن زادهقیمت : 35,400,000 تومان

شماره تماس فروشنده : 09111322699

توضیحات :
فروش مالکیت + سرقفلی . مغازه بصورت دو بر 2.5 متر + 2.5 متر با ...
کلیه سوالات خود را در مورد مغازه در رشت امام خمینی 4 متری می توانید در قسمت مربوط به ارسال نظرات از فروشنده بپرسید. ؛ اگر در ثبت نظر به مشکل برخورد کردید ، فایل راهنما را در اینجا ببینید .