کاشت مو

به متقاضيان انجام کاشت مو توصيه می شود که در انتخاب پزشک معالج خود جهت كاشت موي طبيعی ، نهايت دقت را به خرج دهند چرا که نتايج ناشی از کاشت موی طبيعی تقریبا غيرقابل بازگشت بوده و ترميم آن نيز بسيار مشکل است برخی افراد ادعا می کنند که متخصص کاشت مو می باشند، در پاسخ باید متذکر شد که هیچ رشته دانشگاهی تحت عنوان "تخصص کاشت مو" وجود ندارد.

جالب است که اکثر این افراد ادعا می کنند که !تخصص خود را از کشورهای کانادا و آمريکا گرفته اند

در حال حاضر تنها یک رشته دانشگاهی به نام بيماریهای پوست و مو وجود دارد که متخصصان آن می توانند در حوزه تخصصشان اقدام به پيوند مو نمايند. پس قبل از انجام کار از تخصص پزشک معالج خود صد در صد اطمینان حاصل نمایید

به منظور اطمینان از تخصص پزشک مورد نظر خود می توانید موارد زیر را انجام دهید :

- استعلام از انجمن متخصصين پوست ايران
- استعلام از دانشگاه علوم پزشکی
- حصول اطمینان از اینکه پزشک در مورد مشکلات و عوارض جانبی کاشت مو با شما صحبت می کند
- آیا پزشک مذکور تا به حال به برخی از متقاضيان کاشت موی طبيعی جواب منفی داده و یا صرفا همه را تشویق به انجام این عمل می نماید !
- آيا موسسه و پزشک متخصص کاشت مو تنها به نشان دادن عکسهای قبل و بعد از عمل برخی از بيماران خود اقدام میکنند يا اينکه بيماران خود را به شما معرفی میکنند تا از نزديک آنها را ديده و در مورد کیفیت کار با ایشان صحبت نمایید ؟
- آيا متخصص کاشت مو شما را در زمينه جنبه های زيبايی شناسی این عمل راهنمايی می نماید يا صرفا بر روی مسائل پزشکی قضيه تمرکز دارد؟
- اکیدا توصیه می کنیم که تنها خودتان به شخصه در مورد انتخاب پزشکت متخصص تصميم گیری کنید چرا که در صورتیکه کار خراب شد دیگر کسی مسئوليتی را بر عهده نگرفته و در نهایت اين شما هستيد که بايد درد و رنج ناشی از مراجعه به افراد فاقد صالحيت را تحمل کنید.