دستگاه حضور و غیاب


دستگاه حضور و غیاب یا کارت ساعت زنی ، امروزه جزء جدایی ناپذیر شرکت ها بوده و به وسیله آن می توان بر ورود و خروج و تردد کارمندان نظارت داشت ، محاسبات حقوق پرسنل را به طور اتوماتیک انجام داد و همچنین هرگونه تنظیمات دلخواه را بر روی آن اعمال کرد .
فرایند حضور و غیاب پرسنل معمولا به یکی از سه روش زیر انجام می شود

اثر انگشت :

محاسن ؛
- جلوگیری از سوء استفاده احتمالی
معایب ؛
- کندی خواندن اثر انگشت برای کارخانه
- عدم تشخیص اثر انگشت در صورتیکه دست پرسنل زخمی شده باشد
- احتمال انتقال بیماری و ویروس به دلیل تماس پرسنل با دستگاه

چهره پرسنل :

محاسن ؛
-جلوگیری از سوء استفاده احتمالی
- عدم احتمال انتقال بیماری و ویروس به دلیل تماس پرسنل با دستگاه
معایب ؛
- حافظه کمتر نسبت به دستگاه کارتخوان
- اختلال در شناسایی چهره فرد در صورت تابش نور مستقیم به دوربین دستگاه

کارت :

محاسن ؛
- قیمت پایین دستگاه
- سرعت در ثبت حضور و غیاب پرسنل
معایب ؛
- امکان سوء استفاده از کارت در ثبت حضور و غیاب
- وابستگی به کارت جهت ثبت تردد
- نیاز به صدور کارت مجدد در صورت مفقود شدن کارت هر یک از پرسنل

در انتخاب دستگاه حضور و غیاب پرسنلی باید به نحوه ثبت ورود و خروج و کیفیت دستگاه توجه داشت. مدیران می بایست با توجه به نیاز سازمان خود و بودجه شرکت نسبت به انتخاب دستگاه حضور و غیاب مورد نیاز خود اقدام کنند